‘Ωδή στη Χαρά’ – Λάρισας 2015 – διεκδίκηση Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 – YouTube